Program   *   Tilmelding   *   Handelsbetingelser   *   Persondata   *   Kontakt   *   SFOF   *  

 

Handelsbetingelser for LivøFerie

Priser

Prisen for deltagelse i LivøFerie afhænger af din alder og af, om du vil bo i telt eller hus. Priserne fremgår tydeligt af tilmeldingsformularen samt i årets program på www.sfof.dk. Udover selve prisen for LivøFerie kan de enkelte hold have en mulig ekstra deltagerbetaling til køb/leje af materialer. Denne afhænger af holdet og fremgår tydeligt af årets program for LivøFerie samt på tilmeldingsformularen, når du skal betale. Deltagerprisen omfatter overnatning og mad alle dage, undervisning/børnelejr samt færgetransport til og fra øen.

Betaling af depositum og bekræftelse på tilmelding

Samtidig med tilmeldingen skal du indbetale depositum. Depositum udgør 1500 kr. pr. voksen deltager og 750 kr. pr børnedeltager. Ved tilmelding efter 31. maj skal hele beløbet (inklusiv depositum) betales ved tilmelding.

Når tilmeldingen er gennemført og depositum er indbetalt, sender vi en bekræftelse pr. e-mail. Kvitteringen for betaling er vigtig. For din plads på holdet er først reserveret og sikret, når vi har modtaget betaling. Samtidig fungerer kvitteringen også som billet til færge og eventuelt bus, som det står på e-mailkvitteringen, vi sender dig.

VIGTIGT! Tilmelding er først bindende, når SFOF har modtaget korrekt depositum. Hvis der betales for lidt i depositum, vil tilmelding ikke være gældende, og der opkræves endvidere et administrationsgebyr på 100 kr. hvis vi skal minde dig om manglende betaling.

Når du vælger at betale for LivøFerie med dankort, så kører betalingen igennem NETS' system og et certifikat, der sørger for at alle betalingskortinformationer krypteres. På den måde sikres en nem og sikker betaling. Du har endvidere mulighed for at betale via netbank.

Der er ingen skjulte gebyrer på betalinger med dankort hos os.

Betaling af restbeløb og endelig tilmelding

Det resterende beløb skal betales senest den 31. maj. Hvis restbeløbet ikke betales rettidigt, risikerer du at miste din plads. Når restbeløbet er betalt, sender vi en bekræftelse pr. e-mail. Betaler du for sent og vi skal minde dig om den manglende betaling, opkræves et administrationsbeløb på 100 kr. Hvis du ikke betaler restbeløb på over 2000 kr efter tre skriftlige henvendelser fra SFOF, fordelt over to uger, slettes din tilmelding. Du vil i en sådan situation ikke kunne få dit depositum retur.
Skylder du efter LivøFerie SFOF et restbeløb på under 2000 kr., lægger vi 100 kr. i administrationsgebyr oveni for hver rykning. Du vil først kunne tilmelde dig næste års LivøFerie, når du har betalt det skyldige beløb til SFOF.

Betaling for transport med fællesbus

Hvis du gerne vil benytte vores fællesbus mellem Hobro og Rønbjerg Havn er det vigtigt at du tilmelder dig bustransporten samtidig med din tilmelding til LivøFerie og allersenest 31. maj. Derefter er det kun muligt at tilmelde sig fællesbussen, hvis der er ledige pladser. Kontakt SFOF sekretariatet på sfof@sfof.dk for at høre mere. Indtil 31. maj er det muligt at afbestille bussen igen og få beløbet for fællesbussen refunderet gennem kontakt til SFOF sekretariatet på sfof@sfof.dk. Efter 31. maj refunderes beløbet ikke ved afmelding af fællesbussen.

Holdtilmelding og ved aflysning af hold

Ved tilmelding kan du kun vælge mellem de hold, der har ledige pladser. Det er muligt at skifte hold helt op til LivøFerie. Er der mindre end tre uger til LivøFeries start, er det ikke muligt at få et eventuelt holdgebyr retur. Du vil under alle omstændigheder skulle betales et eventuelt holdgebyr til det nye hold, du gerne vil skifte over til.

SFOF forpligter sig ikke til at gennemføre hold med begrænset tilslutning. De enkelte hold fyldes op i den rækkefølge, som tilmeldingerne indløber og depositum betales. Det er kun muligt at undlade at vælge et hold, såfremt man har børn under 3 år med. Hvis et hold ikke gennemføres, kontakter SFOF sekretariatet dig. Herefter får du mulighed for at tilmelde dig et af de andre hold på LivøFerie, hvor der er ledige pladser. Hvis det nye hold har en dyrere deltagerpris, betales differencen. Er holdprisen lavere på det nye hold, refunderer SFOF sekretariatet differencen. Hvis vi aflyser et hold, giver det dig ikke ret til at framelde dig LivøFerie og få din fulde betaling tilbage. Se afsnittet om afbud.

Afbud til LivøFerie

Ved afbud inden den 31. maj tilbagebetaler SFOF det indbetalte depositum fratrukket administrationsomkostninger på henholdsvis 250 kr. pr. voksen og 175 kr. pr. barn/ung (3-17 årige). Ved afbud efter den 31. maj vil depositum ikke blive tilbagebetalt. Melder du afbud mindre end en måned til LivøFerie tilbagebetales hverken tilmeldingsgebyret eller kursusprisen. Ved sygdom o.l. henviser vi til afbestillingsforsikring på højskoleophold, som blandt andet kan tegnes via Europæiske Rejseforsikring på tlf 3325 2525.

Flytning til anden uge

Hvis du/I ønsker at flytte uge efter den 31. maj, og ønsket ikke kan opfyldes, sidestilles det med afbud, og de normale regler for afbud gælder.

I tilfælde af LivøFeries aflysning

Ved for lille tilmelding til LivøFerie forbeholder SFOF sig ret til at aflyse LivøFerie eller slå uger sammen. Ved en aflysning eller flytning af den uge, du har tilmeldt dig, får du det fulde beløb refunderet, som du har indbetalt til SFOF. SFOF kan ikke aflyse LivøFerie efter 13. maj.

Socialistisk Folkeoplysningsforbund, Fælledvej 12, 2200 København N, CVR 8640 8112, Tlf. 22 63 84 44, E-mail sfof@sfof.dk